… omdat elk kind recht heeft op een goede start!

Over ons

Informatie over Stichting Babyspullen

Stichting Babyspullen is op 12 maart 2012 officieel opgericht. Marjolijn en Gyula Hermus zochten een plek waar ze hun gebruikte babyspullen konden brengen, zodat deze opnieuw gebruikt konden worden door (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben. Binnen Nederland bleek een dergelijke organisatie nog niet te bestaan daarom besloten ze die zelf op te richten.

Op deze pagina leest u meer over de achtergrond, doelen en kernwaarden van de organisatie en schetsen we een beeld van de dagelijkse praktijk van de stichting.

Statutair doel

 1. Stichting Babyspullen zet zich met een netwerk van partners in om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen. De stichting realiseert dit doel primair door het verstrekken van gratis babystartpakketten, bestaande uit nieuwe en gebruikte babyspullen, aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Waar staat de stichting voor: nu en in de toekomst?
1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Stichting Babyspullen trekt zich het lot van deze kinderen aan en vindt dat ieder kind recht heeft op een goede start. Daarom werkt de stichting met een team van betrokken, enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met een netwerk van partners aan manieren om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen. Zij realiseert dit doel primair door het verstrekken van gratis babystartpakketten aan (aanstaande) ouders. Deze pakketten worden samengesteld uit gebruikte en nieuwe babyspullen die de stichting inzamelt en worden verspreid via hulpverleningsinstanties. In de toekomst breidt de stichting haar dienstenpakket – binnen de basisdoelstelling – graag verder uit. Ideaalbeeld van de stichting is dat iedere baby, ongeacht de financiële situatie van de ouders, voorzien is in de basisbehoeften en zo een goede start kan maken in het leven.

Concrete doelstellingen

 • 2017 2.500 pakketten per jaar verstrekken binnen de doelgroep.
 • 2019 5.000 pakketten per jaar verstrekken binnen de doelgroep.

Identiteit en kernwaarden

 • Professioneel
 • We gaan op een respectvolle manier om met elkaar (bestuur, coördinatoren en vrijwilligers), met cliënten, met partners, maar ook met spullen.
 • Wij gaan zeer zorgvuldig om met de privacy van onze cliënten.
 • Hoge kwaliteit in dienstverlening, zowel in het proces als in de output.
 • Betrokken, enthousiaste medewerkers en vrijwilligers, die enerzijds een visitekaartje voor de organisatie zijn en anderzijds ook actief gewaardeerd worden door het bestuur.

Organisatie

Bestuur

Anja Schrevel (voorzitter)
Ronny Schuijt (penningmeester)
Martine Dekker (secretaris)
Marielle Bakema
Lilian Meijer

De dagelijkse leiding is in handen van Marjolijn Hermus.

Operationeel team

 • Coördinatoren – deze functionarissen ondersteunen de directeur bij de dagelijkse aansturing van de vrijwilligers. Ieder aandachtsgebied heeft zijn eigen coördinator(en). Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de in het jaarplan gestelde doelen binnen hun aandachtsgebied, waarbij het motiveren en begeleiden van de vrijwilligers in het team uiteraard een belangrijke factor is.
 • Vrijwilligers – binnen de stichting is een breed scala aan vrijwilligers actief. Mensen die in het land spullen inzamelen, promotie of transport verzorgen, zich bezig houden met fondsenwerving of administratie.

Adviseurs

Professionals die het bestuur en de commissies ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

De organisatie bevindt zich momenteel in een professionaliseringstraject waarbij de structuur van de organisatie wordt aangepast. Doel hiervan een professionele en efficiënte organisatie te realiseren die, na een enorme groei in de eerste drie jaar van haar bestaan, de komende jaren in staat zal zijn nog meer kinderen te helpen.

Financiën

Stichting Babyspullen kan bestaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de giften (zowel financieel als in natura) van bedrijven en particulieren. Er is een aantal vaste donateurs en partners en ook via diverse fondsen komen inkomsten binnen.

De opbrengsten van de inzamelpunten zijn dusdanig goed dat nog veel meer dan de huidige (2017) 3.973 pakketten gemaakt zouden kunnen worden. Geld is vooral ook nodig om schaarse goederen aan te schaffen die niet voldoende gedoneerd worden via de inzamelpunten, denk hierbij bijvoorbeeld aan dekens en kruiken. Daarnaast zijn er natuurlijk de kosten om de organisatie draaiend te houden, denk aan huisvestingskosten, logistieke kosten en kantoorkosten (pc’s, papier, postzegels etc.)

Stichting Babyspullen heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

ANBI info klik hier.

Dienstverlening en proces

Stichting Babyspullen zamelt gebruikte babyspullen in door een landelijk netwerk van inzamelpunten. Op deze inzamelpunten – hetzij bij particulieren, hetzij bij bedrijven – staan rode inzamelcontainers. Deze containers worden zodra ze vol zitten door het inzamelpunt geleegd bij het sorteercentrum of een opslagpunt. Transportvrijwilligers halen alle spullen op bij de verschillende opslagpunten en brengen ze naar het sorteercentrum. Hier worden alle spullen uitgezocht en gesorteerd. Vervolgens worden babystartpakketten gemaakt. Er zijn twee soorten pakketten: een pakket voor de eerste maanden (t/m maat 68) en een pakket voor de vervolgfase (t/m maat 92). Alles wat nodig is voor de verzorging van een baby is in de pakketten opgenomen.

Stichting Babyspullen verstrekt de babyspullen aan minimaouders, ouders die op of onder bijstandsniveau leven en geen sociaal vangnet hebben dat kan ondersteunen bij de aanschaf van de eerste babybenodigdheden. De verwijsbrief wordt door de samenwerkende hulpverlenende organisaties ingevuld. Zij verrichten de screening, zij weten of iemand echt hulp nodig heeft. Landelijk werken wij inmiddels met meer dan 800 organisaties samen.

In 2014 zijn 174.507 kinderen geboren in Nederland, 1 op de 9 groeit daarvan op in armoede. Dat zijn dagelijks meer dan 50 kinderen waarvan de ouders niet kunnen voorzien in de basisbehoeften van hun kindje.

Jaar Aantal pakketten
2012 300*
2013 660
2014 1.240
2015 1.672
2016 2.244
2017 3.973
2019 (prognose) 5.000

 

 

*In de beginfase waren de pakketten nog heel klein en per maat. Sinds 2013 kregen de pakketten hun huidige, uitgebreide vorm.

Spread the love