… omdat elk kind recht heeft op een goede start!

Hulpverleningsinstanties

Een goede samenwerking met hulpverleningsinstanties is essentieel voor Stichting Babyspullen. Jullie staan als professionals in het werkveld en zien waar de grootste hulpbehoeften zijn. Jullie zijn degenen die op basis van de financiële situatie van je cliënt kunnen beoordelen of een babystartpakket van Stichting Babyspullen bij (aanstaande) ouders goed terechtkomt.

Voorwaarden

De babystartpakketten zijn bestemd voor (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben. Het gaat om ouders die op of onder de armoedegrens leven. Zodat zij goed op weg worden geholpen tijdens de verzorging van hun baby.

Meer informatie over het aanvragen en verstrekken van babystartpakketten lees je in de Instructiekaart.

Pakket aanvragen

Je kunt een babystartpakket aanvragen door de verwijsbrief volledig in te vullen en te ondertekenen en indien mogelijk te voorzien van een stempel.  Stuur de brief vervolgens, als ingescande bijlage, per e-mail: klik hier
of per post:
Stichting Babyspullen
Nijverheidsplein 2F
1704 RB Heerhugowaard

Let op: pakket 1 moet worden aangevraagd tijdens de zwangerschap en pakket 2 moet worden aangevraagd als de baby maat 62/68 heeft. Dit om te zorgen dat de volledige inhoud van het pakket gebruikt kan worden. Voorbeeld: als een kindje al maat 86 heeft, zou pakket 2 voor het grootste gedeelte ongebruikt blijven en dat is niet de bedoeling.

Kosten
De pakketten zijn gratis voor de cliënten. Het pakket heeft in totaal een waarde van meer dan 250 euro. Een pakket kost Stichting Babyspullen  50 euro. Gelet op de toenemende vraag naar babystartpakketten zijn donaties dan ook hard nodig en van harte welkom! Voor meer informatie, klik hier.

 

Samenwerken met Stichting Babyspullen
Om met Stichting Babyspullen te kunnen samenwerken, is het belangrijk dat de (hulpverlenende) instantie inzicht heeft  in de financiële situatie van de cliënt, zeker weet dat het pakket goed terechtkomt en hard nodig is om het kindje een goede start te geven.  We hebben een en ander verwoord in onderstaande samenwerkingsverklaring tussen Stichting Babyspullen en hulpverleningsinstanties:

Samenwerkingsverklaring Stichting Babyspullen & Hulpverleningsinstanties

Stichting Babyspullen maakt van nieuwe en gebruikte babyspullen babystartpakketten. Deze pakketten verstrekt de stichting via diverse hulpverleningsinstanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. De stichting heeft hiermee tot doel kinderen die in armoede geboren worden een goede start in het leven te geven.

  • Voor de verstrekking van de pakketten werkt de stichting samen met hulpverleningsinstanties die betrokken zijn bij de zorg voor (aanstaande) (ouders van) kinderen die in armoede geboren worden. Veelal gaat het hierbij om (aanstaande) ouders die op of onder bijstandsniveau leven en niet in staat zijn hun kindje te voorzien in de basisbehoeften.
  • De stichting heeft geen inkomenseisen opgesteld voor het ontvangen van een babystartpakket. Stichting Babyspullen rekent op de integriteit van de hulpverleningsinstanties. Zij beoordelen, als verlengstuk van de organisatie, of (aanstaande) ouders op of onder de armoedegrens leven en of deze ouders niet beschikken over een netwerk waar ze op kunnen terugvallen. Zij spannen zich naar beste vermogen in een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de (financiële) situatie van de (aanstaande) ouders, zodat de babystartpakketten terechtkomen bij de kinderen die ze het hardst nodig hebben.
  • Met ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de betreffende hulpverleningsinstantie (of hulpverlener namens de hulpverleningsinstantie) integer om te gaan met het verstrekken van de babystartpakketten en altijd te handelen in de geest van de doelstelling van Stichting Babyspullen.

Als je als organisatie veel pakketten aanvraagt, zouden wij het heel erg waarderen als hierin een (financiële) bijdrage kan worden geleverd, zodat wij alle aanvragen in behandeling kunnen nemen. Meer informatie hierover, lees je hier.

Wil je jouw instantie aanmelden? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Maatwerkpakketten
Het is mogelijk om bijvoorbeeld prematuurkleding aan te vragen indien nodig. Geef dit dan duidelijk aan op de verwijsbrief. Met één organisatie hebben wij afspraken voor maatwerkpakketten. Zij betalen voor de pakketten van hun cliënten. Wil u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Spread the love